Föreläsare » Annette Richards

Annette RichardsAnnette Richards är professor i Musikvetenskap vid Cornell University. Hon har utkommit med boken The Free Fantasia and the Musical Picturesque (Cambridge, 2001) och har skrivit om bland annat Mozart och Haydn. Hon var redaktör för CPE Bach Studies (Cambridge, 2006) och, tillsammans med David Yearsley, för Organ Works of C.P.E. Bach i ny komplett utgåva (Packard Humanities Institute, 2008). Hon är också redaktör för och grundare av Keyboard Perspectives. Hennes pågående projekt innefattar en rekonstruktion av C.P.E. Bachs spektakulära samling av musikaliska porträtt, samt en bok som utvecklar hennes arbete kring död, fantasi och det groteska, Music and the Gothic on the Dark Side of 1800.

Som musiker är Annette Richards specialiserad på den italienska och nordtyska barocken, och har konserterat på ett antal historiska och moderna instrument både i Europa och i USA. Hon har vunnit priser i internationella tävlingar, bland annat Dublin International Organ Competition 1992 samt första pris för orgelduo med David Yearsley vid Bruges Early Music Festival 1994. Hennes CD Melchior Schildt and the North German Organ Art (på etiketten Loft) spelades in på den historiska orgeln i Roskilde domkyrka i Danmark. Hon är verkställande direktör för The Westfield Center for Historical Keyboard Studies.

Annette har innehaft forskartjänster vid The Stanford Humanities Center, The Getty Center i Santa Monica, samt vid The Society for the Humanities vid Cornell. Hon har också erhållit en New Directions Fellowship från The Mellon Foundation samt stipendium från Alexander von Humboldt Foundation.