Föreläsare » David Yearsley

David YearsleyUtöver sin karriär som musiker på orgel och andra klaverinstrument i både USA och Europa, är David Yearsley utbildad vid Harvard College och vid Stanford University där han erhöll sin doktorstitel i Musikvetenskap 1994. Samma år blev han den ende musiker någonsin som erhållit samtliga stora priser vid Bruges Early Music Festival. Davids senaste CD tillsammans med violinisten Martin Davids (från Musica Omnia) heter All Your Cares Beguile: Songs and Sonatas from Baroque London. Hans övriga utgivning av orgelmusik från 1600- och 1700-talet finns på Loft. David har skrivit flertalet artiklar om den europeiska musikkulturen under 1600- och 1700-talet, och han har publicerats i ledande facktidskrifter som Journal of the American Musicological Society, Music & Letters, Early Music och Eighteenth-Century Music. Som författare har han utkommit med den rosade Bach and the Meanings of Counterpoint (2002) och Bach’s Feet: The Organ Pedals in European Culture (2011), båda från Cambridge University Press. David har varit Alexander von Humboldt Foundation Fellow vid Humboldtuniversitetet i Berlin och Wenner-Gren Foundation Fellow vid Göteborgs Universitet, och kommer att återvända till Berlin under 2011 med stöd av The American Council of Learned Societies.

Under två decennier har David varit musikkritiker på The Anderson Valley Advertiser, och hans spalt The Musical Patriot kan läsas på Counterpunch.org. Han är också medlem i den nyskapande synth-trion Mother Mallard’s Portable Masterpiece Company samt professor i musik vid Cornell University.