Föreläsare » Ruth Tatlow

Ruth Tatlow

Foto: Klas Palm

Ruth Tatlow är docent vid Stockholms Universitet och undervisar i musikvetenskap och klarinett vid Musikskolan Lilla Akademien, Stockholm. Hon skrev sin första bok, Bach and the Riddle of the Number Alphabet (Cambridge, 1991), efter doktorsstudier i London och Tübingen. Den blev snabbt accepterad som normgivande i området och hon arbetar för närvarande på uppföljaren, Bach’s Numbers? A Riddle Unravelled.

Dr Tatlows arbete har ådragit sig mycket internationell uppskattning, inte minst hennes texter till John Eliot Gardiners inspelningar av Bachs kantater på Deutsche Grammophon. Hon var medgrundare av Bach Network UK, där hon är ordförande i Advisory Council samt redaktör för dess högt ansedda tidskrift Understanding Bach (www.bachnetwork.co.uk). Ruth Tatlow är vidare med i styrelsen för the American Bach Society och innehade en gästprofessur hos the Eastman School of Music i New York under vårterminen 2010.