Ensembler » St. Petersburg Cello Ensemble

St Petersburg Cello EnsembleSt. Petersburg Cello Ensemble bildades 1975 av professor A. Nikitin, rektor vid St. Petersburg Cello School, och består av hans bästa elever. En av de viktigaste anledningarna till att skapa ensemblen var den sällsynta och ovanligt rika konstnärliga potential som ”cello-kören” erbjöd.

Ensemblen blev genast uppmärksammad i St Peterburg, och har framträtt med stor framgång i några av de främsta konserthusen och festivalerna i Ryssland, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Bulgarien, Finland, Italien och Japan. Utöver regelbundna spelningar i lokal och nationell radio och tv, har ensemblen givit ut två skivor (i Ryssland) och tre CD:s (i Japan).

Ensemblens breda repertoar innehåller många direkt för ensemblen komponerade stycken av ryska och utländska kompositörer.

A. Nikitins Cello Ensemble är en konstnärlig ensemble med unika kvaliteter. Då alla är utbildade vid St. Petersburg Cello School, ger den rika och sammanhållna klangen tillsammans med ett virtuost spel ett sanneligen förtrollande resultat.