Ensembler » Feria Vi

Feria ViEnsemble Feria VI framträdde för första gången på Långfredagen 2002 med Cipriano de Rores Johannespassion. Från 2002 och framåt bestod ensemblen av sex sångare som huvudsakligen hade haft en bakgrund i Radiokören. Under årens lopp har sedan enstaka sångare tillkommit och gått, och på senare år har ensemblen ofta framträtt med sju sångare.

De första framträdandena var på musikgudstjänster på långfredagar, och repertoaren har hela tiden dominerats av vokalpolyfoni från femtonhundratalet.Det märkliga namnet på ensemblen kommer sig av den latinska beteckningen för långfredagen, dvs den sjätte dagen i stilla veckan: Feria sexta in Parasceve.