Solister » Mats Olofsson, cello

Mats Olofsson utbildades i Stockholm, Köpenhamn och Boston, USA.

Han är en synnerligen flitig kammarmusiker – framför allt som medlem av ”Stenhammar Quartet” och nutidaensemblen ”Pearls before swing experience”.

Som barockcellist framträder han med ”Paradiso musicale”.

Dessa ensembler finns utgivna på CD av bla Bis, CPO, Phono Svecia och Caprice.

Mats O. är solocellist i Gävle Symfoniorkester och spelar på en cello av ”J et A Gagliani” (1772)