Solister » Paul Waltman, violin

Paul Waltman är född och uppvuxen i Stockholm. Efter studier för prof. Karl-­‐Ove Mannberg i Göteborg och Stockholm, tog han sitt solistdiplom i Stockholm 1998.
Efter att ha varit fast anställd violinist i Kungliga Filharmonikerna och Sveriges Radios Symfoniorkester är han nu 2:e konsertmästare i Norrköpings Symfoniorkester sedan 2010.
Som solist har han framträtt med flertalet svenska symfoniorkestrar och som kammarmusiker samarbetar han regelbundet med bland andra Francisca Skoogh, Bengt Forsberg och Tobias Ringborg.
2008 släpptes en cd, Paul Waltman plays Korngold, som rosats i både internationell och svensk press.