Artister / Designers » Josefin Vargö

MFA i Experience Design från Konstfack. BA Ceramic Design från Central Saint Martins (London, UK). Josefin jobbar som experiencedesigner och har arbetat med ett flertal projekt där sinnet tar utgångspunkt för att skapa nya sociala möten som i sin tur öppnar människors perspektiv för nya upplevelser och kulturer. www.josefinvargo.com