Soloists » Marcus Wall, marimba

Marcus WallProfil
född 1978 och bor i Lund. Anställd som Janitshar på Det Kgl. Teater i Köpenhamn.
Erfarenhet
SLAGVERKARE, DET KONGELIGE KAPEL, KÖPENHAMN 2003-NU
Medlem nr.1021
SLAGVERKARE, HELSINGBORGS SYMFONIORKESTER, 2002-2003
Utbildning
DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM 1999-2005
Diplomutbildning för bl.a. Professor Bent Lylloff, Professor Gert Mortensen, Wieland Welzel
SUNDSGÅDENS FOLKHÖGSKOLA 1998-1999
För Ulf Svensson, HSO
Öriga meriter
Assisterar regelbundet i orkestrarna i öresundsregionen. Jobbade en kortare period i Kungliga Hovkapellet i stockholm -04. Spelar slagverksensemble med kollegerna i kapellet. Har studerat Gamelanmusik på Bali. Spelat med Orkester Norden i Beijing och Hongkong. Spelar trummor i ett rockband.