Om » Koncept

Under de senaste århundradena har det förgångna varit den självklara inspirationskällan och utgångspunkten för konstnärer i allmänhet, och tonsättare i synnerhet. Exempelvis uppkom operan, den mest extravaganta av konstformer, som ett resultat av 1500-talets spekulationer kring grekisk musik och den roll den antogs ha spelat i antikens samhälle.

Musikfestivalen O/MODƏRNT hyllar detta tillbakablickande genom att utforska relationerna mellan tidigare kompositörers verk och dagens konstnärliga och intellektuella uttryck inom musik, bildkonst, dans, teater, film, poesi, litteratur och vetenskap, för att nämna några områden.

Varje år kommer en tonsättare som var samtida med tiden då Ulriksdals slottsteater Confidencen blommade till liv att vara den ledande andan för festivalen. Under 2013 var det den framstående franske tonsättaren Jean-Philippe Rameau och 2014 Gluck.

Den sjätte upplagan av Festival O/MODƏRNT är inspirerad av Georg Frideric Handel. Känd för sitt ”lånande” av musikmaterial både från sig själv och andra. en här sommarens veckolånga resa genom musik, konst och litteratur är guidad av KONSTEN att LÅNA.